Certificates

Certificate of Incorporation of Private Company

Perakuan Pendaftaran

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Pusat Khidmat Kontraktor

Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Elektrik

Sijil Pra Kelayakan Kontraktor Kerja

Kontraktor Kerja TNB

Pembekal & Kontaktor Perkhidmatan TNB

Get In Touch

Certificate of Incorporation of Private Company

Perakuan Pendaftaran

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Pusat Khidmat Kontraktor

Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Elektrik

Sijil Pra Kelayakan Kontraktor Kerja

Kontraktor Kerja TNB

Pembekal & Kontaktor Perkhidmatan TNB